فرم استخدام بیمارستان عباس ناظران

انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد

آگهی جذب پزشکان بیمارستان عباس ناظران


بیمارستان عباس ناظران در نظر دارد به منظور تامین کادر پزشکی خود دعوت به همکاری نماید. از پزشکان محترمی که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ 99/08/22 اقدام به ثبت نام در سایت نمایند

مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:

صرفا پزشکانی که دارای مدارک زیر باشند، می توانند ثبت نام نمایند:

  • تصویر شخصی تمام رخ
  • تصویر شناسنامه
  • پشت و روی کارت ملی
  • مدرك فارغ التحصیلی
  • کارت پایان خدمت (آقایان)
  • كارت عضويت سازمان نظام پزشكي
  • پروانه دائم پزشکی
  • پروانه کار در مشهد
  • اسکن یک نسخه پزشکی با مهر و امضا

شماره پشتیبانی:

در صورت مشکل در مراحل ثبت نام با شماره تلگرام 09354305301 ارتباط برقرار نمایید

موارد فوق را مطالـعه نموده و با آن موافقـم